Brydegård


Landsbyen Brydegård set fra øst. Tilhører Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv


Landsbyen Brydegård. Tilhører Dreslette sogns Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Brydegård er nævnt første gang 1484 i formen Brydegård. Navnet er identisk med navneordet brytiagarth, som betyder gård, der drives af en bryde (gårdbestyrer).