Bruunshaab Gl. Papfabrik, Vinkelvej 93


Bruunshaab Gl. Papfabrik. Bruunshaab Gl. Papfabrik


Bruunshaab Gl. Papfabriks bygning. Bruunshaab Gl. Papfabrik

Intro

Nær Viborg ligger Bruunshaab Gl. Papfabrik. Fabrikken er i dag et levende museum. Her kan man kan se pap blive produceret på gamle maskiner i et fabriksanlæg, der stort set tager sig ud som i 1950'erne. Den centrale fabriksbygning er opført i 1909. Indtil 1919 fungerede fabrikken som klædefabrik...

Nær Viborg ligger Bruunshaab Gl. Papfabrik. Fabrikken er i dag et levende museum. Her kan man kan se pap blive produceret på gamle maskiner i et fabriksanlæg, der stort set tager sig ud som i 1950'erne. Den centrale fabriksbygning er opført i 1909. Indtil 1919 fungerede fabrikken som klædefabrik. Så blev den indrettet til papproduktion af A/S J. Smiths Papfabrik. Familien Smith havde aktiemajoriteten i fabrikken helt frem til 1976. Derefter blev virksomheden langsomt afviklet. I 1987 genopstod den som et levende fabriksmuseum. Staten ejer jorden og bygningerne, mens en privat fond driver museet. ''Tugthusfanger på arbejde'' I 1809 flyttede fabrikant Bertel Bruun sin klædefabrik fra Fredericia til Viborg. Dermed kunne han løse statens problem med at beskæftige Viborgs mange tugthusfanger. Fabrikken stod ikke færdig før i 1822. Produktionen kom imidlertid alligevel i gang. Man lejede sig ind i lokaler nær Tugthuset, indtil bygningerne ved Mølleå uden for byen stod færdige. Herefter bad Bruun kongen om tilladelse til at opkalde stedet efter sin slægt. Sådan kom den lille by, som opstod omkring fabrikken, til at hedde Bruunshaab. Her lå familien Bruuns klædefabrik helt frem til 1909. Da brændte fabrikken. Den blev genopbygget, men i stedet for klæde blev der nu produceret pap. Og det gør der stadig.