Brusgård Voldsted


Brugsgård Voldsted


Brugsgård Voldsted

Intro

Ved den gamle herregård Brusgård syd for Randers, kan man stadig se det gamle voldsted. Det formodes at voldstedet ikke har haft en forsvarsmæssig berettigelse, men nærmere skal ses som et arkitektonisk element på en gårdsplads tilbage fra middelalderens tid.

Der her gennem tiden været opført flere bygningsværker på voldstedet. I renæssancen blev opført en grundmuret bygning i 2 etager med flere tårne. Denne blev sidenhen erstattet af en bygning af bindingsværk. Denne blev efterfølgende i år 1889 også erstattet af den nuværende hovedbygning lige nord for voldstedet. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/middelalder/brusgard-voldsted Du kan besøge Fortidsmindeguiden og læse mere her]

''Publiceret''