Brusgård


Som volleyballnettet indikerer er Brusgaard i dag hjemsted for de unge mennesker, som går på den Skandinaviske Designhøjskole og produktionshøjskolen Mimers Brønd.

Intro

Nogle kilometer syd for Randers ligger herregården Brusgård, hvor Den Skandinaviske Designhøjskole og produktionshøjskolen Mimers Brønd i dag har hjemme. Af stedets historie kendes kun lidt, men den kan dog føres tilbage til 1393. Brusgård var fra 1744-1799 en del af stamhuset Frisenvold.

''Historien om Boller'' Brusgård omtales første gang i 1393, hvor Christian Jensen nævnes som ejer, men fra 1408 tilskrives Brusgård til hr. Niels Munk. Dennes efterkommere ejede Brusgård frem til 1618, hvor gården blev afhændet til Jens Juel. Kilderne til gårdens historie er få og spredte, hvorfor det er vanskeligt at tegne et billede af det liv som udspillede sig på stedet. I 1744 blev Brusgård solgt til en af landets rigeste adelsmænd greve Conrad Ditlev Reventlow, som udover grevskabet Reventlow også ejede baroniet Brahetrolleborg samt stamhusene Krenkerup og Frisenvold. Allerede samme år gjorde Reventlow det nyerhvervede Brusgård til en del af stamhuset Frisenvold. Stamhuset blev imidlertid ophævet i 1798 og Brusgård blev efterfølgende solgt fra og det tilhørende gods blev udstykket. Herefter fortsatte Brusgård som en større gård med skiftende ejere. Siden 1999 har Brusgård fungeret som hjemsted for Den Skandinaviske Designhøjskole og produktionshøjskolen Mimers Brønd. ''Markante ejere'' 1393: Christian Jensen 1408-1460: Niels Munk 1560-1595: Niels Jonsen Viffert 1744-1750: Conrad Ditlev Reventlow 1886-1927: Alfred Hansen 1999- : Den Skandinaviske Designhøjskole Læs mere om Brusgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/brusgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning til Brusgård er opført i 1889 og består af en enkelt grundmuret fløj med gennemgående gavlkvist og sadeltag. Som bygningen står i dag er det en ombygning af et bindingsværkshus fra 1801. Bygningen er forlænget mod vest med en mindre og nyere fløj. I haven mod syd findes en firkantet borgbanke med omkransende grave, hvor Niels Jonsen Viffert i 1590 opførte en grundmuret bygning i to etager med trappetårn. I dag er der intet at se af Brusgårds tidligere renæssancebygning. ''Omgivelser'' I forbindelse med Brusgårds hovedbygning ligger en fin trelænget avlsgård, som i dag anvendes af designhøjskolen. Øst herfor ligger en række andre bygninger, hvor produktionsskolen holder husdyr og heste. Mod vest, på den modsatte side af Brusgårdsvej, ligger et fint parkanlæg med stisystem og to søer. ''Bygninger og gods'' 1590: Tidligere renæssancebygning og borgbanke opført 1744: Indlemmet i stamhuset Frisenvold 1798: Stamhuset Frisenvold ophævet 1801: Hovedbygning i bindingsværk opført 1889: Nuværende hovedbygning opført 1926: Udstykning af 13 husmandsbrug

''Fakta'' Adresse: Brusgårdsvej 25, 8960Randers SØ Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Galten Herred, Ølst Sogn Ejer i 2017: Den Skandinaviske Designhøjskole Funktion 2017: Skolebrug Størrelse 2017: - Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bevaringsværdig med middel bevaringsværdi

''English'' Some kilometers south of Randers we find the manor Brusgård which houses the Scandinavian Design College. The place offers a beautifully landscaped park and traces of 16th century buildings in the back of the garden. Little is known of Brusgårds history, however it can be traced back to 1393. From 1744 to 1799 Brusgård was part of the estate Frisenvold.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''