Brunkulsgravning i 100 år


Tre store tyske dampgravere på henden v. Troldhede
Intro

Staten eksproprierede i 1917 62 ha hede og eng Nord for Troldhede og Startede brunkulsgravning. Der blev fjernet overjord og brunkullene blev kørt på jernbane til Troldhede Station. https://troldhedearkiv.dk/troldhede-brunkul/