Brunddragene


Brunddragene ca. 1930


Vejen til Brunddragene. Fotograferet 23. august 2011


Sommerhuse ved Brunddragene. Fotograferet 23. august 2011


Sommerhuse ved Brunddragene. Fotograferet 23. august 2011


Sommerhuse ved Brunddragene. Fotograferet 23. august 2011


Klitten ved Brunddragene. Fotograferet 23. august 2011


Brunddragene. Vejen til venstre mod Hyllekrog. Fotograferet 23. august 2011

Intro

Brunddragene er den fælles betegnelse for de to tidligere øer Store og Lille Brunddrag, som ligger lige ud til Østersøen. På Store Brunddrag ligger Lollands højeste klit, og der ligger ca. 50 sommerhuse lige bag diget.

Efter stormfloden 1872
Den 13. november 1872 blev Sydlolland ramt af en kraftig stormflod, hvor mange omkom, og store arealer blev oversvømmet med saltvand. I maj 1873 blev det i Rigsdagen vedtaget, at der skulle bygges et 12 fod højt dige langs Lollands syd- og vestkyst. Da man byggede diget, blev det lagt over de øer og halvøer, som kunne bruges som grundlag for diget. Deriblandt var øerne Store og Lille Brunddrag. Under arbejdet med bygningen af diget ønskede Lungholm, at få det forlænget over Brunddragerne, herved ville de kunne indvinde betydelige arealer. Selve diget stod under Digebestyrelsen, men det var Lungholm der ejede arealerne bag diget, og som de senere lod afvande.

De første sommerhuse ved Brunddragene
Omkring 1930 eller lidt før var der nogle, der begyndte at opføre sommerhuse ved Brunddragene, på grunde der var lejet af Lungholm. De første huse var meget primitive, og bygget af genbrugsmaterialer, nogle var bygget af transportkasser fra Fordbiler.
Det var ret primitive forhold. Lungholm havde påtaget sig at fjerne affaldet hver uge, ellers skulle man selv holde ro og orden.

Da det var folk, som kom længere væk fra på cykel for at bade, var det begrænset, hvor meget der kunne medbringes. Konditor Hansen byggede derfor et hus, hvor der kunne købes forskellige forfriskninger. Da det senere blev mere almindeligt med biler, og man selv kunne tage de nødvendige føde- og drikkevarer med hjemme fra, ophørte det.
Der er ca. 50 sommerhuse lige bag diget, samlet på en lang række. Det skal bemærkes , at der ikke er elektricitet og vand i området. Der er dog senere kommet telefon.

Fredningsbestemmelser
I 1962 blev der foretaget en undersøgelse af sommerhusbebyggelsens lovlighed. Ved et møde i lejerforeningen ”Brunddragene” blev det bemærket, at opførelsen af sommerhusene ved Brunddragene begyndte i 1920erne.
Alle husene, der var ulovligt opførte, blev krævet fjernet. Da alle husene var 25 år eller mere, mente ejerne at de var opført i god tro, af de daværende ejere.

Grundene hvorpå husene lå var udlejet af Lungholm Godskontor ved løbende kontrakter, der en gang om året kunne opsiges fra begge sider. Husene lå i et øde og ubebygget område. Mod vest var der en kyststrækning på 4 km, hvor der ikke var bebyggelse. Husene var små, og der var ikke indlagt vand eller el. Der lå således ikke de store økonomiske værdier i husene, men ejerne af dem fandt, at miljøet og det sammenhold der var mellem beboerne i området, var det væsentligste, og det var det sammenhold, som de ønskede at bevare.

Der førte en privat vej til sommerhusområdet, som blev vedligeholdt af Lungholm Gods for de lejeindtægter, der kom fra området. Hvis husene forsvandt, ville de indtægter også forsvinde, og vejen måske forfalde.

Det blev en lang kamp, der sluttede i juli 1974 med: Efter en samlet vurdering fandt overfredningsnævnet det rimeligt, at der i naturfredningslovens § 46 blev givet tilladelse til, at de ulovlige opførte sommerhuse på ejendommene kunne bibeholdes uden tidsbegrænsning. Fredningnævnets afgørelse ændredes derfor til en dispensation fra naturfredningslovens § 46 til bibeholdelse af husene.

Vejen til Brunddragene
Ved gården Lyttesholm, som der køres gennem for at komme til Brunddragene og Hyllekrog, var der før i tiden en bom, hvor der skulle betales 2 kr. for at komme igennem, det var også et bidrag til vedligeholdelse.
I dag er det gratis at køre ud til området for de tre slags gæster, der kommer til Brunddragene: Dem der kommer til deres sommerhuse, dem der kommer for at bade og dem der kommer for at nyde naturen, og den er der masser af.

Kilde: Christian Christensen og Helge Clausen: Lundehøje By Krambes Havn