Brugsens første butik i Grejs


Grejs Brugsforenings første butik
Intro

Grejs Brugsforenings åbnede sin første butik i 1890 på Nørre Bygade 3 i Grejs.

Den første Brugsen i Grejs Nørre Bygade 3 Den 18. januar 1900 blev der på et møde i forsamlingshuset stiftet en brugsforening, og foreningens fførste forretning åbnede allerede 5. februar samme år på adressen Nørre Bygade 3. Ejeren af denne bygning var væver Jørgen Madsen, som var en meget markant skikkelse i Grejs. Bønderne brød sig f.eks ikke om, at han kom ind i deres kostalde, fordi de mente, han havde ”onde ywn” og måske kunne få deres køer til at kælve, før tiden var inde. Væveren giftede sig aldrig og blev med tiden en velhavende mand. Brugsen lejede sig altså ind i hans ejendom. Den første uddeler var Mariane Jensen, og det blev således også hende der indrykkede den dødsannonce i Vejle Amts Folkeblad den 14. november 1912, som er vist under billeder. Under Mariane Jensens kyndige ledelse var Brugsens omsætning allerede i 1907 oppe på 27.437 kr. Med årene blev pladsen dog for trang, og man så sig om efter nye lokaler, som man fandt på Møllehusvej 2. Du undrer dig måske over de små vinduer, når nu der har været butik i bygningen. Det er dog ikke så underligt, for dengang havde man endnu ikke fundet på det med udstllingsvinduer, som kunne lokke folk indenfor. Den 18. januar 1900 blev der på et møde i forsamlingshuset stiftet en brugsforening, og foreningens første forretning åbnede allerede 5. februar samme år på adressen Nørre Bygade 3. Den første uddeler var Mariane Jensen, og allerede i 1907 var omsætningen oppe på 27.437 kr. Med årene blev pladsen dog for trang, og man så sig om efter nye lokaler, som man fandt på Møllehusvej 2. Her støder du på en bygning, hvor der tidligere har været butik, og du undrer dig måske over de små vinduer, når nu der har været butik derinde, men det er ikke så underligt, for dengang havde man endnu ikke fundet på det med udstillingsvinduer, som kunne lokke folk indenfor. Bygningen eksisterer endnu - den har siden i mange år været anvendt til beboelse.

''Publiceret''