Brovold


Brovold. Volden set mod sydvest med vandløbet Strømmen til højre platueaet hvor handelspladsen.

Intro

På Als ligger Brovold - en undselig vold, som skråner op mod et lidt fladere terræn og ender med en skrænt. Volden står ved sydsiden af vandløbet Strømmen, der forbinder Mjang Dam med den kunstige sø Lillehav ved Augustenborg. I 1100- og 1200-tallet lå en lille handelsplads på plateauet...

På Als ligger Brovold - en undselig vold, som skråner op mod et lidt fladere terræn og ender med en skrænt. Volden står ved sydsiden af vandløbet Strømmen, der forbinder Mjang Dam med den kunstige sø Lillehav ved Augustenborg. I 1100- og 1200-tallet lå en lille handelsplads på plateauet. Det var før, købstaden Sønderborg blev etableret mod syd. Stedet var ideelt, fordi handelsskibe kunne ligge i læ neden for volden. Samtidig var det et overgangssted midt på øen, så rejsende ikke skulle den lange vej uden om Mjang Dam. Landsbyen Bro antyder, at stedet har været et knudepunkt. ''Arkæologiske afsløringer '' Brovold er et godt eksempel på, hvad grundige arkæologiske undersøgelser kan betyde for, hvordan vi opfatter et sted. I 1930'rne gravede man ud her og troede, man fandt en by fra vikingetiden. Nye undersøgelser i 1970’erne afslørede dog, at dateringen skulle rykkes et par hundrede år frem, nemlig til den tidlige middelalder. Udgravningerne viste en sæsonbetonet handelsplads med en række huse og boder. Her kunne håndværkerne falbyde deres varer sammen med de omrejsende handelsmænd. Man fandt en mængde små kvadratiske huse med hjørnestolper og ildsted i det ene hjørne. Husene er så ens, at opførelsen nok har været en planlagt bebyggelse.