Brovejen


Hjulmandshuset som æbleskivehus. Til højre cafeteriet. brovejen var i 1960erne en meget trafikeret hovedvej, og det nød Æbleskivehuset godt af.


Brovejen, engang hovedvej gennem Danmark.


Hvor Brovejen fører gennem Hindsgavlskovene, har der siden 1930erne været et rigt udbud af iskiosker og serveringssteder.


Brovejen under anlæggelse.

Intro

Brovejen, der fører op til Lillebæltsbroen, blev anlagt i årene 1926-1935

Brovejen fører fra den gamle hovedlandevej op til Lillebæltsbroen uden om Middelfart. Den blev anlagt som betonvej i årene frem til 1935 og kan stadig kendes på sine karakteristiske bump. Frem til åbningen af motorvejsbroen i 1970 oplevede Brovejen en mangedobling af trafikken, og Middelfart kunne på gode feriedage være fuldstændig skåret over af tæt trafik. Serveringsstederne i Hindsgavlsskovene havde et fantastisk ryk-ind i 1950erne og 1960erne, hvor et stop på turen gennem Danmark var et must for mange familier. Men faktisk har iskioskerne overlevet motorvejen og findes den dag i dag. At Brovejen samtidig går gennem et fantastisk herregårdsmiljø, er der ikke så mange, der tænker over.