Broskovvejen


Broskovvejen set fra syd. Foto Museerne Vordingborg

Intro

Ved Broskov mellem Snesere og Præstø ligger Nordens flotteste oldtidsvej. I jernalderen anlagdes en 70 meter lang vej af flade sten, som er passet nøje sammen. I middelalderen anlægges en ny vej oven i den gamle.

Den ældste vej er anlagt i yngre romersk jernalder, omkring 200-400 e.Kr. Vejen er 70 meter lang, 3,5 meter bred og er lagt af flade sten, der passer nøje sammen. Langs kanten står store, ovale sten på højkant. I den nordlige ende ses en sænkning i vejen, hvorigennem åen har strømmet. Den omhyggelige konstruktion efterligner romersk vejbyggeri, og Broskovvejen er uden tvivl Nordens flotteste oldtidsvej!
De tidligste stenveje stammer fra den tidlige jernalder (fra 500 f.Kr.), men de er mere uregelmæssige og ujævne end Broskovvejen. Veje opbygget af ris, grene eller sveller kendes dog helt tilbage fra bondestenalder og bronzealder. Datidens vogne var imidlertid ikke konstrueret til at køre på sten, så Broskovvejen og de andre stenveje har formentlig været dækket med sand eller grene.


På et tidspunkt blev jernaldervejen opgivet og groede til. Men overgangen ved vadestedet blev taget i brug igen i middelalderen cirka 1000 år senere. Man anlagde en ny vej, der delvis genbrugte den gamle vej som fundament, men har en lidt anden retning (middelaldervejen ses bagerst i billedet). Middelaldervejen er dog anlagt af mindre og noget mere lemfældigt anbragte sten. I Storkeskoven mod nord kan man stadig se flere hulveje, hvor trafikken er blevet ledt videre op over bakken.