Brorsonsvej


Brorsonsvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Vejen i Hover har navn efter Hans Adolf Brorson (1694-1764), der var præsto og biskop i Ribe. Allermest kendt er Brorson som en af de store danske salmedigtere.

Brorsons vistatsbog er udgivet, og man deri finde bemærkninger om præster, degne, skoleholdere og kateketen i Vejle.