Bronzestøberi

Intro

Ved Overstræde 1, Odense, lige syd for Sortebrødre Klosters kirkegård blev i 1979 udgravet et middelalderligt klokke- og grydestøberi.

I 1979 blev der i Overstræde 1 udgravet et middelalderligt bronzestøberi. Under udgravningen blev der fundet rester af to klokkeforme i deres støbegruber. Herudover blev der fundet mange brændte formdele til malmgryder med løvefødder og horisontale støbelister, fund der alle vidnede om tilstedeværelsen af et klokke- og grydestøberi. Ud fra keramik og mønter kunne værkstedet dateres til 1241- ca. 1350. Stedet viste sig at være ganske fundrigt. I en affaldsgrube fandtes skår af blyglaserede kander og lædersko og i bunden af en brønd fandtes et helt Siegburg-bæger og to stavbægre, fund som vidner om kontakt med omverdenen, da både Siegburg-stentøj og stavbægre var en kendt importvare.