Bronzealderhuse


Arkæologerne forsøger at få orden på de svage spor efter bronzealderens bebyggelse.

Intro

I 2006 undersøgte arkæologerne fra Museum Østjylland de svage rester af to beboelseshuse fra bronzealderen. Bevaringsforholdene var desværre ikke så gode, så der var kun meget lidt tilbage af stolpehullerne, som er det der indikere at der har stået et hus.