Bromølle


Bromølle Kro. Bromølle har i århundreder været en af de få tørskoede passager over Åmose-dalen.


Tunnel. Åen løber i dag bag kroen gennem en betontunnel. Den markerer nutidens ændringer i landskabet.

Intro

Bromølle blev anlagt i 1100-årene for at udnytte vandet i Halleby å og sikre ejerne indtægter fra datidens nye teknologi – vandkraft. Vandmøllen nævnes i en skriftlig kilde fra 1198. Møllen stuvede vandet i den tilstødende Åmose for at sikre mølledriften i nedbørsfattige perioder...

Bromølle blev anlagt i 1100-årene for at udnytte vandet i Halleby å og sikre ejerne indtægter fra datidens nye teknologi – vandkraft. Vandmøllen nævnes i en skriftlig kilde fra 1198. Møllen stuvede vandet i den tilstødende Åmose for at sikre mølledriften i nedbørsfattige perioder. Gennem århundreder gav mølledæmningen tørskoet passage over ådalen. I 1624 udnævnte Christian den Fjerde Bromølle til kgl. priviligeret gæstegiveri og "posthus". Senere opstod også en købmandshandel, som blev nedlagt i 1967. En kro fungerer fortsat på stedet, men mølledæmningerne blev nedlagt i 1772 og erstattet af en stenbro i 1793. ''Vandmøllen, der måtte vige for landvinding'' Gennem godt 600 år var det rationelt, at den 36 kvadratkilometer Store Åmose fungerede som fugtige græsningsenge, så Bromølle kunne stemme vand op til mølledrift året rundt. Men tankegangen bag 1700-årenes landboreformer ændrede helt synet på, hvordan mosen kunne nyttiggøres til landbrug og tørveproduktion, hvis mølleanlægget blev nedlagt og Åmosen afvandet. Ønskerne er med tiden opfyldt. Åen er rettet ud og gentagne gange uddybet, så den nu løber i en dyb slugt forbi kroen. Den største landvinding i 1957-64 tørlagde mosen i en grad, så dens oprindelige dyre- og planteliv er stærkt på retur, og den sidste stork forlængst er fløjet.