Broløkke hovedgård på Hindsholm Hverringevej 179


Gl. Broløkke 5. maj 1966. Billedet tilhører Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.


Gl. Broløkke set fra Hverringevej. 5. maj 1996. Foto Finn Grandt-Nielsen. Billedet tilhører Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv


Gl. Broløkke før branden i 1898


Gammel Broløkke før branden 1898


Gl. Broløkke efter restaurering 2012

Intro

Een af de tre mest betydende hovedgårde på Hindsholm i forgangne tider. De to andre var Hverringe og Schelenborg. Broløkke brændte i 1898. Kun et par huse er tilbage. De anvendtes efter branden til arbejderboliger. Broløkke opkøbtes af Hverringe i 1868.

Resterne af hovedgården Broløkke beliggende på et voldsted - fra senmiddelalderen / renæssancen.
Gården, der var orienteret mod Store Viby, blev købt af Hverringe 1868. Avlsgården brændte 1898 og blev udflyttet. Bygningen (mod vest) er den sidste rest af den seneste hovedbygning til Gammel Broløkke - første gang beskrevet i en taksation 1791 (ny opført). For størstedelen nedrevet og radikalt moderniseret 19xx. Bruges bl. a. af jagtlejerne. Mindst 2 andre længer (bl. a. mejeri) fra samme tid senere nedrevet. Den gamle længe (mod øst) blev 1791 anvendt til værelser og 2 køkkener samt spisekammer, senest til boligformål. Den pompøse bygning synes at have rod i hovedgårdens storhedstid (renæssancen). Fra 1690 hørte Broløkke til Schelenborg og var efter adskillelse på ny (1738) en mindre hovedgård i borgerlig eje.