Broløkke Huse

Intro

Nedlagt bebyggelse, Husmandssteder under Broløkke Gård.

Tre nedlagte smålandbrug på Broløkkes jord syd for Hverringevej. Overfor Ravnebjergskoven lå Broløkkehus og Kudskehuset, lidt sydligere Gartnerhuset, senere benævnt Strandhuset. Disse huse ser ud til at være oprettet omkring udskiftningen (1797) - nogenlunde samtidig med at Broløkke solgte sine ejendomme i St. Viby til naboherregården Hverringe. Selve hovedgården solgtes 1868 og de mindre huse blev nedlagt efter 1900.
Ved kysten tæt ved Salrishoved lå langt tidligere Broløkkes vandmølle med en mølledam. Møllen blev kort efter svenskekrigene afløst af en stubmølle ved St. Viby.

I området lå også Ruehuset (Sophiendal), Tjenerhuset og Vægterhuset. Bækken der løber gennem området kaldes Bådsbæk. Bækken danner grænse mellem Viby Sogn og Kerteminde.