Brokbakken - en samlingsplads fra bronzealder

Intro

Nær Gudenåen ved Bjerringbro har arkæologerne afdækket spor efter, hvad der kan have været en stor samlingsplads i yngre bronzealder. Området hedder Brokbakken.

På kanten af højdedraget ned mod Gudenåen ved Brokbakken har arkæologer fundet spor efter flere hundreder jordovne i form af huller i jorden. Nogle af jordovnene var placeret i rækker, hvoraf den længste var på 141 meter og rummede 69 anlæg. Samlingspladsen kan strække sig ud over selve Brokbakken, idet der også er fundet kogegruber ved Bøgeskov på ’nabonæsset’ mod vest og nede i selve ådalen ved Sønderbro og flere steder i Bjerringbros nordlige dele. Udover de mange jordovne er der i Gudenådalen omkring Bjerringbro fundet mange offerfund fra bronzealderen. Tilsammen kan disse fund være et udtryk for, at området ved Bjerringbro i den tidlige og centrale del af yngre bronzealder havde en speciel regional betydning, en samlingsplads, hvor bronzealderfolk fra nær og fjern mødtes. Kultiske handlinger kan have været en del af aktiviteterne på samlingspladsen ved Brokbakken. Formentlig skal vi se placeringen af denne samlingsplads netop her i sammenhæng med Gudenåen : Åen har været en vigtig og effektiv transportvej, som gjorde det muligt for folk langvejs fra at komme til samlingsstedet.


Frost, Lise: Flodfund. Skalk. 2010, nr.2, s. 11 – 15 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Mikkelsen, Martin : Depotfund i Gudenåen sat i relation til samlingspladsen på/ved Brokbakken i Bjerringbro og andre fund fra yngre bronzealder. I : Sanne Boddum m.fl. : Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab, vol.1, 2011, s.52 - 54