Brohoved


Rømødeæmningen set fra Brohoved. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Brohoved er et gammel færgested for færgetrafikken til Rømø. Det blev opgivet i 1909.

Brohoved er et gammel færgested for færgetrafikken til Rømø. Oprindeligt foregik færgetrafikken fra Ballum, men 1898 oprettede pastor Jacobsen et badested i Lakolk på Rømø og flyttede færgeriet til Skærbæk Brohoved ved Bredeåens gamle udløb. Badegæster fra de tyske storbyer kom med tog til Skærbæk og transporteredes i hestevogn ud til færgen. Dampschiffsreederei Scherrebeck befordrede passagererne med det lille skib ”Röm” til Kongsmark på Rømø.

Ved Brohoved opførtes to små huse, det ene en restaurant med navnet Strandhalle eller Strandhotel. Efter pastor Jacobsens fallit flyttedes færgeovergangen til Højer, men Strandhalle fortsatte indtil en stormflod og oversvømmelse i 1909.

Fra Højer kom der regelmæssig færgesejlads til Rømø fra 1909. Efter Genforeningen i 1920 flyttedes sejladsen til Ballum Sluse.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.