Broholm


Litografi. Herregården Broholm


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Broholm


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Broholm


Kong Fr. VIIs broholmerhund 'Tyrk', udstoppet. Hunden findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Ole Lund Jensen.

Intro

Broholm er som langt hovedparten af hovedgårdene anlagt i middelalderen. Den har ikke ligget i en landsby, men var en enestegård. Ved etapevis inddragelse af jord fra omgivende bebyggelser voksede gården til sin nuværende størrelse.

Broholm var et yndet opholdssted for H.C. Andersen. Ikke mindre end seks gange var Andersen på Broholm: Juni 1836, 1.-3. august 1836, 8. august 1840, 17. august 1842, 24. juni 1863, 5. juli 1863. Fra 1840 skete besøgene under H.C. Andersens ophold på Glorup. I et brev og to dagbogsoptegnelser omtaler Andersen Broholm:
”Forleden besøgte jeg den gamle Gaard Broholm. »OT.« laae paa Bordet da vi traadte ind i Stuen. Digteren blev derfor særdeles modtaget. Fruen flættede endogsaa en Krands til ham, førte ham op og ned, dækkede op og var nydelig.” (Brev til Edvard Collin 3. juli 1836)

”Kom til Broholm, der nu opbygges; i Taa[r]net var kommet en støbt Jern-Spiral Trappe, den første gjort her i Fyen (i Odense). Den ældste Eier man finder om her er Peder Fikkesen.” (Dagbog, 17. august 1842)

Om Aftenen kjørt med de gule Norrebakker til Broholm, der er tolv Børn, Fruen meget elskværdig; hendes Moder fra Kjøbenhavn var der i Kjøbenhavn. (Dagbog, 24. juni 1863)


Broholmer-hunden blev fremavlet på den fynske herregård Broholm. Frederik VIIs eksemplar af racen hed ”Tyrk” (se billede på intro-fanebladet). Hunden udfyldte en vigtig funktion i kongefamilien. 10 minutter før kongens sengetid blev Tyrk sendt ind i soveværelset, og når kongen var klar til at gå i seng, havde den skræmt alle spøgelserne væk.

Fyn og Frederik VII
Fra enevælden blev indført i 1660, lå magtens centrum i København, og kongens mænd styrede Fyn. Den eneste undtagelse var guvernørtiden 1815-1848, hvor Fyn var en slags stat i staten. Christian VIII og siden hans søn Frederik VII var begge guvernører på Fyn i deres tid som kronprinser. Deres tilstedeværelse betød, at det var lettere for fynboerne at få magten i tale.

Frederik VII er den konge, som har boet længst tid på Fyn. Først som barn af guvernør Christian VIII og siden selv som guvernør. Begge gange boede han på Odense Slot. Frederik VII blev værdsat som guvernør. Han havde en særlig evne til at huske mennesker, og det var populært i de brede kredse, han færdedes i sammen med sin hustru Louise Rasmussen – senere grevinde Danner.

Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.