Brogård


Brogård, matr.nr. 15a, stuehus set fra haven, ca. 1904


Brogård, matr.nr. 15a, stuehus set fra gårdspladsen, ca 1904


Brogård, matr.nr. 15a, stuen, ca. år 1900


Brogård, matr.nr. 15a, år 1936-1939

Intro

Brogård, matr.nr. 15a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Bygningerne rummer idag en fritidsklub.

Modstandsbevægelsen Svend Holst Frederiksen, Brogård, tog initiativ til oprettelsen af modstandsgrupperne i Greveområdet. Frederiksen henvendte sig til Aage Larsen, der fik sin broder Ewald Larsen med. Aage og Evald var medlemmer i foreningen og var med til at modtage og rengøre våbnene, når de blev leveret fra nedkastningsstederne på Stevns og Midtsjælland. Dette foregik på Brogården, hvorfra de blev fordelt. Våbnene blev, når de var leveret fra Brogården, gemt i en gammel vandbeholder hos Ejnar Andreasen, Toftegård, og nogle på værkstedsloftet hos blikkenslager Nicolaj Olsen. Her var gemmestedet en ligkiste, der blev brugt til måltagning, når der skulle bruges en zinkkiste i den stedlige ligkisteforretning. Gruppernes opgave var primært, efter at krigen var slut, at beskytte området og landsbyen mod ødelæggelse fra tyskerne, når de var på tilbagetog. I den sidste del af krigen voksede gruppens antal betydeligt. Kilde: www.greveskytteforening.dk

Historie Brogård, matr.nr. 15a, er udflyttet fra Greve landsby. Dens flade, jævne jorder, der ligger samlet ved gården, og som er ret nær af kvadratisk form, er lermuldede med ler- og mergelunderlag og af god bonitet. Kultur og gødningskraft er god, og der er flere gange høstet 30 fold hvede. Jorden er veldrænet, og der er merglet i perioden 1880-1890. Gårdens bygninger blev efter en brand i 1895 bygget op i 5 længer, hvoraf de 4 danner en lukket gård. Stuehuset er af rød grundmur med skifertag. Fra stuehuset, der ligger mod vest, strækker haven sig til vejen, som fører til stranden. Fra broen over en lille Grevebækken, der løber gennem haven og under vejen, har gården sit navn.

Ejere 1. Peder Mortensen, 24. jun. 1801 2. Christen Pedersen, 7. dec. 1817, fg søn 3. Peder Nielsen, 9. mar. 1863, gm fg sønnedatter, Maren Olsdatter 4. Ole Pedersen, 2. apr. 1891, fg søn 5. Svend Holst Frederiksen, 10. maj 1929 fg = forgænger gm = gift med