Brodergave i Lifstrup


Brodergave ca. 1935, Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Ny Lifstrupvej 24. Matr 1k Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1931 ved udstykning af 25 tdr. l. jord fra Ny Lifstrupvej 20. Bygningerne blev opført samme år.

Ejendommen blev grundlagt i forbindelse med, at Ane Jørgensen, en datter af Andreas Jørgensen fra Lifstrupgård, i 1931 blev gift med Jens Olesen Clausen fra Esbjerg. De fik da udstykket parcellen fra Anes brors (Georg Jørgensen) gård, Ny Lifstrupvej 20, til en ny ejendom. Ane havde i forvejen været husbestyrerinde for sin bror.
Jens O. Clausen døde allerede 1937, hvorefter Ane i 1944 blev gift med sin gårdbestyrer Christian Sørensen, der var født i Føvling sogn. Ane døde 1969, og Christian Sørensen i 1983.

Efter deres død tilfaldt ejendommen nuværende ejere Betty Inge (født Nicolajsen) og Max Andreas Clausen. Max er søn af Ane og Jens Olesen Clausen. I nogle år blev bygningerne udlejet, da de boede i Bryndum. Senere flyttede de til ejendommen. I 2007 blev hovedparten af jorden frasolgt til Ny Lifstrupvej 20, så der i dag er 6½ tdr. l. jord tilbage til ejendommen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991