Brobygård


Fynske Hovedgårde. Brobygård


Fynske Hovedgårde. Brobygård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Brobygård

Intro

Vi hører første gang om Brobygård under navnet Gammelbogård i 1438. Brobygård er en af de få tilbageblevne fynske landsbyhovedgårde, idet bygningerne aldrig er flyttet (helt) uden for landsbyen Sønder Broby.