Brinckersvej


Beboelseshuse ved Brinckersvej i Grejsdalen, nov. 1982. Fotograf: Henrik Stjernholm


Brinckersvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Vejen har navn efter familien Brincker, som grundlagde Hammerværket i Grejsdalen.

I 1867 grundlagde brødrene Fritz og Carl Brincker, hvis forældre var indvandret fra Westfalia i Tyskland, den virksomhed, som senere blev kendt som Hammerværket i Grejsdalen.

I meget lang tid udnyttede man vandkraften i Grejs Å. Produktionen bestod i begyndelsen mest af spader og leer, men efterhånden udvidedes programmet, og virksomheden voksede. Man måtte derfor forlade vandkraften som energikilde.

I 1909 overtog Arthur Brincker (1871-1956) ledelsen af fabrikken efter faderen Fritz Brinckers død.