Brestenbro Kro


Brestenbro Kro o. 1900. Kroen brændte i 1893, men blev genopført i røde mursten.

Intro

Ved Bredstenbro har ligget en kro siden begyndelsen af 1700-tallet. Brestenbro Kro har ligget ved ét af mange overgangssteder ved Gudenåen, og har altså beværtet rejsende ved en trafikeret færdselsåre.

Priviligeret kro siden 1700-tallet
Ved Bredstenbro har der som ved så mange andre overgangssteder over Gudenåen ligget en velbesøgt kro. Der har været krohold på stedet siden begyndelsen af 1700-tallet. Den første kendte privilegerede kroholder var Hans Wibye i midten af 1700-tallet. Han satte sig en mindesten med navnetræk for sig og sin kone og årstallet 1736 ved kroen. Den fine mindesten ved Brestenbro Kro er et fredet fortidsminde.

Mindesten i Fund og Fortidsminder

Velstand på kroen
Krokonen Maria Mikkelsdatter Trige var enke efter en tidligere kromand på stedet. Efter hendes død i 1746 giftede Hans Wibye sig med Inger Kirstine Rasmusdatter, der viste sig at være et rigtig godt valg, for velstanden i kroen blev hurtig stor. Om det var krokonens flid eller medgift, der var årsagen vides ikke, men ved Hans Wisbyes død i 1753 var indboet, som havde med kroholdet at gøre, meget forøget.

Se billeder af Brestenbro Kro (1876) før den brændte i 1893 og af kromanden Nicolai Severin Asmussen og hans familie på en privat hjemmeside om familiens slægt.

Mølle og marked
Ved åen forsøgte man i 1757 forgæves at bygge en Stampemølle. Ved kroen har også en overgang været holdt markeder, og her var også en tid en smedje.

Læs også om Vor Frue Kapel i Bredstenbro


Hvad kostede en pægl dansk brændevin i 1833?
I 1833 fik en senere kroholder, P. A. Thaanum, godkendt en omfattende prisliste på herredskontoret i Horsens. Middagsmad for et herskab kunne fås for 1 Mark og 4 Skilling, mens kusk eller tjener kunne nøjes med mad for 1 Mark. 1 skæppe havre til hestene kostede noget mere, nemlig 1 Mark og 8 Skilling.

Marksystemet er et af de ældste danske møntsystemer, og der går 16 skilling til 1 mark. Find selv prisen på en pægl dansk brændevin i listen:

SPISEVARER
Kold frokost eller aftensmad af skinke, okse, kalve- eller lammesteg med brød, sennep, salt, smør etc. 1 m. 8 sk.
En portion smørrebrød af 3 stykker rug- eller surbrød med kød eller ost 8 sk.
En kryddertvebak med ost 3 sk.
Et flækket rundbrød med smør og almindelig ost 4 sk.
En ret almindelig, god tilstrækkelig middagsmad med tilbehør af brød, salt, senep etc. på værelset 2 m.
Tvende retter 2 m. 8 sk.
Trende retter 3 m.
Fire retter 4 m.
Middagsmad ved værtens eget bord, én ret og i forhold dertil for flere, hver ret 1 m. 4 sk. Middagsmad for kusk eller tjener 1 m.
DRIKKEVARER
En flaske god rødvin 3 m.
En dito gammelvin 3 m.
En bolle punch á 4 potter 2 m. 1 sk.
Et glas punch indeholdende 1 pægl 1 m.
En flaske vinkandel (varm vin tilsat sukker og krydderier) af gammelvin 4 m. 8 sk.
En dito af afbrændt rødvin 4 m. 8 sk.
En dito æggeøl 1 m. 4 sk.
En sopken (1 genstand) rom 5 sk.
En sopken cognac 6 sk.
En dito fransk brændevin 5 sk.
En dito kommenakvavit 4 sk.
En dito bitterbrændevin 4 sk.
En dito dansk brændevin 2 sk.
1 æggesopken (æggesnaps) 12 sk.
En flaske dobbeltøl 1 m.
En dito dagligøl 6 sk.
Et glas øl 2 sk.
En portion chokolade, i alt mindst 4 kopper 1 m. 8 sk.
En dito kaffe, ligeledes 1 m. 4 sk.
En spølkum kaffe 8 sk.
En portion fin the på maskine med sukker og fløde, 4 kopper 1 m. 4 sk.
En portion tvebakker eller kringler dertil 4 sk.
En spølkum thevand 4 sk.
I DEN ALMINDELIGE KROSTUE
En sopken dansk brændevin 2 sk.
Et glas øl 2 sk.
En flækket 2-skillings surbrød med smør og ost 4 sk.
En pægl dansk brændevin 6 sk.
En dito mjød 6 sk.
LOGI OG NATTELEJE
For en stue eller sal og sengekammer med seng og lys fra 6 til 24 timer uden varme 4 m.
Samme med varme 5 m.
For et værelse med seng for en enkelt person med varme 3 m.
Dito uden varme 2 m.
Dito for 2 personer med varme 3 m. 8 sk.
Dito uden varme 3 m.
Natteleje for simple folk, for 1 person 8 sk.
HESTEFODER OG STALDRUM
En skæppe havre 1 m. 8 sk.
En dito hakkelse 4 sk.
Et lispund hø 1 m. 4 sk.
Strøelse til en hest, 1 lispund 1 m.
Dito, ½ lispund 4 sk.
Dito, 4 pund 2 sk.
En skofte (brødskorpe) eller et stykke brød til en hest 2 sk.
Staldrum for en hest i 24 timer 4 sk.
For en vogn og 2 heste i samme tid 1 m.
For vognskur for en vogn 6 sk.