Brenderup - Brenderup Sogn


Brenderup Station. Damplokomotiv.


Brenderup Station. Damplokomotiv.

Intro

Brendeurp er nævnt første gsng 1319 i formen Braguathorp. Forledder er enten plantenavnet bregne eller navneordet brækni, der betyder bevoksning af bregner. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.