Bremhøj Tingsted ved Gelballe

Intro

Tingsted Gelballe Bremhøj ligger lidt nord for vejen til Gelballe, vest for Bremhøjgårdene, her blev holdt Herredsting fra 25. april 1661 Der desværre ingen billeder da det i dag kun er Åben mark.

Bremhøj!
Bremhøj ligger lidt nord for vejen til Gelballe, vest for Bremhøjgårdene, her blev holdt Herredsting fra 25. april 1661. Herredsfogeden, Joen Jacobsen, var flyttet fra ”Noesgaard” til Vranderup, ifølge Kgl. Befaling måtte herredsfogeden ikke bo i købstæderne, og han ville have have tinget nærmere ved end Tinghøj i Anst. Der var mange forskellige sager, bl. a. møllesedler til bønderne, ret og pligt til at bruge møllerne langs Kolding Å, Megen overtro herskede på egnen.
Det kneb hårdt for Lejrskovpræsten, Niels Petersen i 1664 ved sognevidne, at befri en kvinde, Karen Tammesdatter for beskyldning for trolddom, en mand i Ferup og en fra Lejskov, ville ikke deltage i hendes befrielsesskudsmål og andre sagde de ikke kendte hende. Ellers var det mest gældssager, arvesager, tyveri o,lg.
Her blev tyvene dømt der stjal blytag fra Lejrskov Kirke, kirkeværgen opdagede hullet i taget og kunne se spor af en hestevogn, han fulgte sporene til Skærup og tilkaldte myndigheden fra Kolding, de overraskede et ægtepar der var i færd med at smelte blyplader, de påstod de havde fået dem af de svenske soldater, men den holdt ikke i fogedretten. Meget mere kan læses i P. Eliassen s. bog ”Historiske strejftog i Kolding og Omegn