Bremerholm og skipperhuse


Bremerholm og skipperhuse. Der blev opført et kvater for konges bådsmænd, de såkaldte skipperboder

Intro

I begyndelsen af 1500-tallet centraliserede Kong Hans flådens aktiviteter og anlæg i København. Det gjorde han på Bremerholm, hvor der blev anlagt byggepladser, sejltørringslofter og værksteder. På Bremerholm var der også et berygtet fængsel for særligt grove forbrydere...

I begyndelsen af 1500-tallet centraliserede Kong Hans flådens aktiviteter og anlæg i København. Det gjorde han på Bremerholm, hvor der blev anlagt byggepladser, sejltørringslofter og værksteder. På Bremerholm var der også et berygtet fængsel for særligt grove forbrydere. Iført jernlænker måtte de i årevis arbejde som slaver. Ind mod byen blev der opført et kvarter for kongens bådsmænd, de såkaldte skipperboder – en forløber for Nyboder. I 1856 blev området solgt. I dag står Holmens Kirke tilbage som minde om, at flåden i århundreder holdt til på Bremerholm. Kirken bliver stadig brugt af Søværnet. ''København i flammer'' Fredag d. 5. juni 1795 var en tør og varm sommerdag. De matroser og arbejdere, der havde slæbt på tunge tømmerstykker hele dagen, var glade, da klokken ringede som signal til, at arbejdsdagen var slut. Nu kunne de gå på kroen og få sig et stort krus øl. Imens ulmede en brand i tømmeroplaget midt på Bremerholm. Branden voksede hurtigt. Ilden fik næring fra tjæret tovværk, gamle sejl og andre brandbare sager, der lå i flådens magasiner og værksteder. Selv om katastrofen var tæt på, nægtede Holmens chef at give de civile brandmænd adgang. Det fik forfærdelige konsekvenser. Med en stærk sydøstenvind bredte ilden sig til Gammelholm. Derfra sprang den tværs over Holmens Kanal. Branden varede to dage og ødelagde store dele af København.