Brejninggård


Brejninggård 1. Brejninggård


Brejninggård 2. Brejninggård

Intro

Herregården Brejninggård ved Videbæk var i middelalderen ét af biskoppen i Ribes mange godser. Den blev i 1544 solgt til adelsmanden Gunde Lange. Hans søn Hans Lange opførte i anden halvdel af 1500-tallet en trefløjet hovedbygning. To fløje er stadig bevaret...

Herregården Brejninggård ved Videbæk var i middelalderen ét af biskoppen i Ribes mange godser. Den blev i 1544 solgt til adelsmanden Gunde Lange. Hans søn Hans Lange opførte i anden halvdel af 1500-tallet en trefløjet hovedbygning. To fløje er stadig bevaret. Portfløjen er udstyret med terrakottarelieffer. Det er en type keramikudsmykning, som kendes fra Nordtyskland, men som ikke findes andre steder i Danmark. Brejninggårds jorder blev først sent, nemlig i 1926, udstykket til husmandsbrug. I hovedbygningen er der nu efterskole. ''Vestjyllands forsvundne herregårde '' Der er kun få herregårde i Vestjylland. De fleste forsvandt for 200 år siden. Før var der masser af herregårde i Vestjylland, og de fleste bønder var fæstebønder. Mange vestjyske godser havde dog en dårlig økonomi, mens de vestjyske fæstebønder omvendt var gode til at tjene penge. Det fik spekulanter til at se en forretning i at købe et gods op, sælge bondegårdene fra og udstykke herregården. Mellem 1760 og 1810 blev næsten alle bønder i Vestjylland selvejere. De fleste herregårde blev udstykket i bondegårde, og bygningerne blev tit revet ned. Brejninggårds hovedbygning har overlevet, fordi selve herregården først blev udstykket så sent, at man værdsatte det enestående hus og fandt noget andet at bruge det til.