Brejning Kirke
IntroHerremandens ejendom Man kan se mange spor af, at Brejning kirke engang tilhørte herremændene på Brejninggård. Uden på apsis er der indsat teglsten med adelsmærker, som svarer til de teglsten, som udsmykker den gamle hovedbygning på Brejninggård. Der er herskabstole med de samme adelsmærker. I tårnrummet hænger et epitafium (et mindebillede) af en herremand, hans kone og tre døtre og så er der en stor tilmuret bue i sydmuren dér, hvor der i gamle dage var en sydfløj bygget på kirken. Sydfløjen var et gravkammer, hvor herremændene havde sat familiens sarkofager; men den var ved at falde fra hinanden og blev brudt ned for over 100 år siden. Nu ligger kisterne i en høj ude på kirkegården Klokkespil hver morgen I kirketårnet hænger den gamle kirkeklokke samt et klokkespil med 10 klokker. Det spiller forskellige melodier hver morgen, middag og aften. De 10 klokker repræsenterer de 10 toner: D – E – Fis – G – Gis – A - H – C – (2. oktav):Cis - D Alder og byggestil Der findes ingen papirer, hvor man kan læse om Brejning kirkes begyndelse. Der har sikkert stået andre kirker før denne; men den nuværende kirke af store kvadersten er opført omkring 1150. Det kan man se ud fra byggestilen. Siden er apsis, våbenhus og tårn føjet til; men døbefonten er nok lige så gammel som kirken, som er bygget i romansk kvadersten. Kvadersten er natursten, som er mere eller mindre råt tilhuggede. Romansk stil er betegnelsen for en stil, der var udbredt i Middelalderen fra ca. år 1000- 1150 i Europa. Romansk stil er opkaldt efter romersk byggeskik. Man kan kende den romanske stil på rundbuen, hvælvingerne og de geometriske mønstre. Dør- og vinduesåbninger er som regel rundbuede foroven. Korsfæstet på tre måder Kirken har inventar med årstallet 1698 påmalet. Så det år er træværket i hvert fald blevet malet. Der er en altertavle, en prædikestol, en præstestol og resterne af et rækværk. Her er der udsmykket med en række traditionelle symboler: De fire evangelister, Moses med lovens tavler, Kristus som verdens herre og syv af evangelisterne. Centralt i altertavlen er et lærred med et Golgatha-motiv malet af Svend Hausteen Mikkelsen i 1976. Det gamle alterbillede hænger til højre for udgangen og lige overfor på sydvæggen hænger en sengotisk udskåret Kristus-figur. Det