Bregninge kirke, Lolland


Dobbeltsten med vers for to ægtefællers virke - til gavn for helheden.


Grottesten med laurær og glas foran marmorpladen.
Intro

Bregninge middelalderlige kirke er beslægtet med andre små pyntelige kirker i området: Øster Ulslev, Godsted, Herritslev m. fl. De har alle et retkantet kor - uden apsis - med trekantgavl, og er prydet med dekorative gesimser,

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Bregninge kirkegård