Bregninge Kirke på Ærø


Bregninge Kirke på Ærø, foto: Erik Christensen

Intro

Ærøs tredjeældste kirke bygget i 1200-tallet. Den blev bygget til kirkegængere fra Bregninge-Søby området. Våbenhuset og det gotiske spir er bygget til senere.

Bregninge Kirke er bygget i 1200-tallet. Kirken er fra en tid hvor kristendommen for alvor blev udbredt i Danmark, og der blev bygget mange kirker i Danmark i denne periode.

Historien forlyder at, da kirken skulle bygges, var der udpeget en placering ca. midt i sognet, en mark ved Langmosegård. Men bønder i Bregninge flyttede om natten alle byggematerialer til stedet, hvor kirken ligger i dag, og det endte med de fik deres vilje omkring kirkens beliggenhed.

Bregninge Kirke blev bygget til at dække Bregninge-Søby området på Ærø. Det var en lang tur for borgerne i Søby når de skulle i kirke, og ikke mindst når de skulle have døbt deres nyfødte. Først i 1744 fik de lov til at bygge en kirke i Søby. Den stod færdig to år senere.

Hestehuset
Vest for kirken lå Hestehuset, en stald, hvor dem der kom langvejs fra kunne spænde deres heste fra, mens man var til gudstjeneste. Hestehuset var bygget og vedligeholdt af dem, der havde lang vej til kirke. I dag er stalden skænket til Frilandsmuseet, hvor den står genopført.


kilde: Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge på Ærø, Videnbasen