Bregninge-gravstenen


Middelalderlig ligsten med runeindskrift. Her midlertidigt taget ud af Bregninge kirke. Foto: Lærer Høgstrøm/Svendborg Museum.


Gravstenen i våbenhuset i Bregninge kirke. På kanten nærmest beskueren ses fra venstre ordet »diakææn« (degn); den sidste rune i ordet er en binderune, som både indeholder æ- og n-lyden. Foto: Nationalmuseet.


Gravstenen i Bregninge kirkes våbenhus. I midten på langsidens tekst læses navnet på den, der gjorde stenen: »mæstær bo« (mester Bo). Foto: Nationalmuseet.

Intro

Stenen er en middelalderlig gravsten, hvis indskrift er med runer. Stenen er nævnt første gang i 1701. Dens placering er nu i våbenhuset i Bregninge kirke.