Bregnet Landsby


Ovnkakkel fra Bregnet.


Et stykker tegl fra Bregnet.

Intro

Den middelalderlige landsby Bregnet lå under Kalø Slot. I landsbyen blev fundet et teglværk, som muligvis har leveret tegl til borgen. Et af de mere interessante fund herfra er en grønglaseret ovnkakkel med dragemotiv dateret til omkring 1550.

Der er fundet spor efter et teglværk, som har eksisteret i den middelalderlige landsby. Teglværket i Bregnet har muligvis leveret tegl til Kalø Slot. En grønglaseret ovnkakkel med dragemotiv dateret til omkring 1550 er fundet i umiddelbar nærhed, og man kan måske forestille sig, at kaklen har siddet i en ovn på Kalø i den tid, hvor borgen var lenssæde.