Bredstrup gamle skole
Intro

Skolen i Bredstrup blev oprettet i 1721 som en af de 241 rytterskoler kong Frederik 4. lod oprette i Kongeriget på denne tid. Bredstrup rytterskole hørte til Koldinghus Rytterdistrikt og skulle fungere som skole for børnene på landet.

Den oprindelige skolebygning var i funktion til 1854, hvor en ny blev opført samme sted ved siden af Bredstrup kirke. Denne skole blev derpå benyttet til 1960, hvor områdets fire skoler blev lagt sammen til Bredstrup-Pjedsted Fællesskole - i denne forbindelse flyttede man også skolens "dåbsattest", rytterskoletavlen, med til fællesskolens nye bygning. Den forladte skolebygning i Bredstrup fra 1854 blev efterfølgende solgt til private.