Bredsten kirke


Bredstens gamle brandsprøjte står foran kirken, 1967. Fotograf: Allan Simonsen


Bredsten Kirke 1925-1935


Bondegård i Bredsten med kirken til højre i billedet. c. 1905-1920. ©Vejle Stadsarkiv


Bredsten Kirke 1925-1935 ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Bredsten kirke, Kirkegade 7B, 7182 Bredsten. Præsten betjener et sogn, der pr. 1. oktober 2008 har 2.030 medlemmer af Folkekirken. Kirken er opført omkring slutningen af 1100-tallet.

Midt i Bredsten by ligger den hvidkalkede kirke med det særprægede spir, der har ændret sig væsentligt i sit udseende siden den blev opført i 1100-tallet. Kirken består i sin kerne af et romansk kor og skib med et sengotisk tårn, der senere blev kraftigt ombygget samt et våbenhus, der siden 1911 har fungeret som ligkapel. De romanske dele er opført af frådsten med en del teglsten uden brug af synlig sokkel. Af de oprindelige enkeltheder findes kun den romanske korbue inde i kirken. Herudover findes endnu en romansk døbefont.

Bredsten kirke fremtræder i dag som en fuldstændig ombygget barokkirke. Som det er tilfældet for kirkerne i Nørup og Randbøl var det i Bredsten den adlede købmand Gerhard de Lichtenberg, som stod bag ombygningen. For Bredsten kirkes vedkommende blev ombygningen foretaget i 1738-39 ved bygmester N. H. Rieman. Tårnet blev skalmuret og fik sit karakteristiske løgspir, som minder om de på Engelsholm Slot. Skib og kor fik nye hvælvinger indvendigt, korgavlen blev dekoreret og våbenhuset fik tøndehvælv. Herudover blev stort set hele inventariet udskiftet. Endnu engang var Gerhard de Lichtenberg bagmanden. Altertavlen er en stor pompøs rokokotavle fra 1742. Det samme gælder for prædikestolen og et våbenskjold for Gerhard de Lichtenberg.

Bredsten kirke fremtræder i dag som en stor hvidkalket landsbykirke, der i 1700-tallet havde en nær tilknytning til en velhavende adelsslægt.

Læs mere om Bredsten Kirke på VejleWiki Bredsten Kirke

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk