Bredsten


Gadeparti fra Bredsten, ca. 1920-1930


Bredsten set fra Nørup, ca. 1900-1910.


Bredsten Kro, 1986. Fotograf: Preben Lærkeborg


Bredsten, ca. 1940-1945. For enden af vejen ses Bredsten Kro.

Intro

Bredsten nævnes første gang omkring 1325 som Breethsteen. Navnet betyder noget i retning af ”De(n) brede sten”. Ifølge en optegnelse fra 1638 findes der i skoven øst for byen to sten, som byen skulle være opkaldt efter. Bredsten var dog ikke nogen stor by, i 1688 fandtes der kun 4 gårde i Bredsten.