Bredgade og Vestertorv


Bredgade med Sct. Nicolai Kirke i baggrunden. Yderst tv. anes "Onkels Isbar", et populært sted for datidens unge.


Vestertorv ved Bredgade. Afsløring af 9 stenskulpturer i bornholmsk granit af Ole Christensen.

Intro

Bredgade er en af hovedfærdselsårene i Kolding By, og Vestertorv er en nydannelse med en central placering.

Bredgade blev anlagt under 2. verdenskrig frem til Torvegade, som en aflastning for den stærkt trafikerede Søndergade. Herfra var det ifølge den første byplan fra 1947 meningen, at Bredgade skulle føres nordpå mellem kirken og Rådhuset til Slotssøen, og trafikken her deles på en vej over Slotssøen mod nordvest og øst. Denne plan blev dog aldrig til noget. Vestertorv er en nydannelse fra 1989, da Midtgården var færdig 1989. Torvet er udsmykket af billedhuggeren Ole Christensen.


Udført af Ole Christensen i 1989.
Skulpturgruppen består af 9 elementer udført i bornholmsk granit; dels nogle lodretstigende elementer i mandshøjde og dels nogle frit formede figurer. Skulpturgruppen spreder sig ud over torvets trappeforløb. De forskellige elementer indgår i fint samspil med omgivelsernes materialer og de organiske former udgør et modspil til den omgivende arkitektur. Skulpturen har tydelige spor af, at den bliver brugt som et legende element.