Bredeslippe 8
Intro

Fra "Bevaringsplan Ribe, Udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969": Omfatter: Forhuset mod Skibbroen og baghuset mod Fiskergade Foto: Hugo Matthiessen for Nationalmuseet 1926

Omfatter: Forhuset mod Skibbroen og baghuset mod Fiskergade Beskrivelse: Forhuset. En etage, grundmur med kvist mod Skibbroen, vinkeltage med halvvalm mod Bredeslippe belagt med cementtagsten mod Skibbroen og tegl mod gården. Murflade påsprøjtet et meget grovkornet gråt materiale, sorttjæret forneden, sorttjærede vindskeder på kvisten. Vinduer røde. Baghuset: En etage, grundmur, teglhængt, vinkeltag med halvvalm mod Bredeslippe. Samme murfladebehandling som forhuset. Bemærkninger: Det er i øvrigt pæne og karakterfulde forhus ødelægges af de ændrede og helt forkerte vinduesformer, af den ubehagelige murbehandling og af cementtagstenene mod Skibbroen. Denne bygning var tidligere, da den stod hvidkalket med traditionelle tofags vinduer, det bedste hus på Skibbroen. Huset fortjener - ikke mindst på grund af beliggenheden - at få sine tidligere vinduer tilbage, ligesom man burde give murværket en anstændig overfladebehandling. Baghuset med den meget dominerende skydeport mod Fiskergade er taget med på grund af hovedformen. Vedligeholdelsestilstand: Forhuset ret god, baghuset nogenlunde, taget dog dårligt Historie: Seksfags bindingsværkshus mod Skibbroen med seksfag bindingsværksbaghus mod Fiskergade (omtalt 1761). Omkring 1791 opføres kvisten mod Skibbroen, 1816 grundmures forhusets gadeside og 1827 og 1837 henholdsvis gårdside og gavl mod Bredeslippe. Baghuset ombygges 1816, 1827 er gadeside og gavl mod Bredeslippe grundmurede.

''Publiceret''