Bredegade


Bredegade mod Nørregade og Søndergade. Datering omkring 1880-1920


Bredgade mod Algade. Niels Ebbesensgade til venstre. Kvinder på spadsertur med barnevogn.

Intro

Et ældgammelt navn, som er knyttet til Algades brede østlige ende. Oprindelig var gaden endnu bredere, idet der ingen huse var på dens sydside, ved Vor Frue Kirkegårds dige. Først omkring år 1600 byggedes tre gårde på gades sydside. Fra ca. 1850 til 1915-16 afholdtes der markeder på Bredegade.

''Bredegade 14-16 '' I slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1930 lå der også huse, hvor der i dag ligger en pølsebod, bænke og enkelte træer. I 1930'erne blev det nemlig besluttet at der langs Bredegade 16 og helt op til Peder Barkes Gade skulle ryddes for bygninger, da de ville skabe en stor åben plads ved Vor Frue Kirke, meget lig den de samtidig havde i støbeskeen ved Budolfi Plads.