Brede Bro


Brede Bro


Brede Bro

Intro

Brede Bro er en gammel jernbro fra 1860erne. Broen blev genindviet efter en grundig renovering den 24. maj 2014.

Den gamle jernbro Brede Bro blev anlagt i 1891, og afløste en tidligere træbro, der blev anlagt, da Ribe-Tønder-Husum-chausséen ført forbi Brede i 1862. I 1880erne opførtes også en ny vej til Løgumkloster og den blev anlagt nord for Brede Å, da landsbyen Ellum frygtede tiggere på den nye vej, og de har nok siden fortrudt deres holdning.

Oprindeligt var der kun et vadested over Brede Å ved Brede by, og kirken lå ret ensomt i øst. Vadestedet hed Bredevad og her samledes mange veje fra nær og fjern. Det menes at have fandtes en meget gammel vej, ”den brune vej” mellem Møgeltønder og Gram. Vejen gik fra Gram til Vestergaarde, Lovrup, Bredevad, Borg, Visby, Trøjborg og Møgeltønder. Bredevad var tidligere et vigtigt overgangssted for studedrivere, der drev af stude og svin fra Jylland mod syd.

I Bredeådalen ligger der store frugtbare engarealer. Her har der i århundreder været stort studeopdræt og høslet. Græsset var meget fedt og blev altid sat i stak inden det blev kørt hjem i laden, for ellers risikerede man varmeudvikling og ildebrand.

Tidligere kunne stormfloder og rase og ødelægge høsten og drukne kreaturerne i ådalen. Landsbyen Abterp er ofte blevet oversvømmet, f.eks. i årene 1825, 1839, 1881 og 1911. Ballum-diget blev opført af tyske krigsfanger under Første Verdenskrig og sikrer nu Bredeådalen imod oversvømmelser.

I 1931 et voldsomt regnskyl, der skabte en indlandsflod og rev tusinder af høstakke i engene med sig i ud i Brede Å og til havs. Jorderne på egnen ellers meget magre og sandholdige. I fællesdriftens tid var kun fælleder brugbare, men senere har kunstgødning ændret jordkvaliteten meget.

Broen blev genindviet efter en grundig renovering den 24. maj 2014.

Litteratur:
Jens Holdt: Brede Sognekrønike, i ”Æ Hjulspor”, Bredebro 2003