Bredeådalen


Langdysserne nær Abterp i Bredeådalen. foto: Henrik J. Møller


Broen over Brede Å ved Bredebro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

I Bredeådalen ligger der store frugtbare engarealer. Gennem århundreder har området været truet af oversvømmelser. Nu er hele området afvandet og havet lukket ude bag Ballumdiget.

I Bredeådalen har der i århundreder været stort studeopdræt og høslet. Græsset var meget fedt og blev altid sat i stak inden det blev kørt hjem i laden, for ellers risikerede man varmeudvikling og ildebrand. Tidligere kunne stormfloder rase og ødelægge høsten og drukne kreaturerne i ådalen.

Landsbyen Abterp er ofte blevet oversvømmet, f.eks. i årene 1825, 1839, 1881 og 1911. Ballum-diget blev opført af tyske krigsfanger under Første Verdenskrig og sikrer nu Bredeådalen imod oversvømmelser.

I 1931 skabte et voldsomt regnskyl en indlandsflod og rev tusinder af høstakke i engene med sig ud i Brede Å og til havs.

Brede bakkeø har god og fed lerjord, og her har der oprindeligt været udstrakte skove. Her ligger landsbyerne Åspe, Harres (skovnavne) og Borg. Efter skovenes rydning findes nu de bedste kornmarker her. Der findes også moser med gamle urskovstammer, men disse er nu indskrænkede ved afvanding og indskrænkning.

Litteratur:
Jens Holdt: Brede Sognekrønike, i ”Æ Hjulspor”, Bredebro 2003