Bredagerskolen

Intro

Bredagerskolen i Jelling blev til som et supplement til Smededamskolen. Smededamskolen tjente som statsøvelsesskole for Jelling Statsseminarium og blev for en stor dels vedkommende finansieret af staten.

I begyndelsen af 1970erne var det klart, at Smededamskolen ikke længere kunne rumme elever og seminariestuderende. En eller anden form for udvidelse var derfor nødvendig.

Efter nogen diskussion blev det besluttet at bygge en helt ny skole i stedet for at udvide den eksisterende. Det sidste ville blive noget vanskeligt, da det krævede, at flere beboelser måtte rives ned. Samtidig ville udenoms arealer blive små og udvidelsesmuligheder ringe.

På grund af besparelser blev byggeriet af den nye skole inddelt i to faser. Den første fase rummede lokaler for 1.-6. klassetrin og blev taget i brug i august 1976. De ældste elever fortsatte deres skolegang på Smededamskolen. I efteråret 1982 blev den anden fase af byggeriet taget i brug. Man rådede nu over en ”hel” skole med en idrætshal.

I dag er Bredagerskolen en del af UNESCOs skolenetværk. UNESCO skolenetværk startede i 1953 og har i dag over 7.000 deltagende skoler fordelt på 171 lande. Skolenetværket er også kendt som ASP-net, hvor ASP står for Associated Schools Project Network. Formålet med netværket er "at fremme dialog og samarbejde på tværs af landegrænser, kulturer og kontinenter for derved at bidrage til fredelig sameksistens og til udvikling af kultur og uddannelse for fred – helt i tråd med FN’s og UNESCO’s værdigrundlag og opgave".

Litteratur:

Leif Baun Christensen m.fl.: Jelling – det gamle kongesæde i vækst, s. 176-182
www.unesco-asp.dk