Bred


Landsbyen Bred. Bredgade med købmandsforretningen og bagved Uldspinderiet, som senere blev El-værk. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.


Landsbyen Bred. Bredgade, ca. 1910. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.


Landsbyen Bred. Købmandsforretningen, der blev til Bred Brugs. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.


Bred skole. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Bred er nævnt første gang 1376-87 i formen Breth. navnet er afledt af adjektivet breth, som betyder bred. En mulig årsag til navnet kan være, at byen ligger på et stort fladt område ved Brændeåen. En anden mulighed er, at Bred er et ældre navn for den betydelige Brændeå.