Brdr. Engelbredts systue i Nysted


Adelgade 40, Nysted

Intro

Nysteds ældste bevarede pakhus er en markant bygning i gadebilledet, der skiller sig ud, fra de andre huset i Adelgade, både ved funktion og udseende, med det kraftige røde bindingsværk.

''Kornmagasin gennem 100 år'' I den sidste del af 1700-årene steg handelen i Danmark. Det betød også en stigning i eksport af landsbrugsprodukter fra Nysted, og derfor var der brug for mere lagerplads. Pakhuset i Adelgade 40 var det første, der blev bygget i byen. Pakhuset er opført som kornmagasin mellem 1781 og 1791 af købmand Simon Groth Clausen, som ejede en bygård overfor. Fra o. 1800 var pakhuset i en længere årrække ejet af Ålholms besiddere. Først Fr. Chr. greve Raben og efter dennes død i 1838 af sønnen Gregers Chr. Raben. Muligvis var det således i greveligt eje, da det i 1809 blev beslaglagt til indkvartering af spanske hjælpetropper i forbindelse med den danske deltagelse i Napoleonskrigene. Før 1867 var pakhuset dog på ny overtaget af en af Nysteds førende købmænd: Adrian Bekker (1826-1890), der i lokalhistoriske skrifter omtales som en værdig konkurrent til købmand Chr. Bønnelyche, der havde til huse i det store kompleks omkring Adelsgade 11-17. Den oprindelige anvendelse som korn- og vognmagasin var hovedfunktionen helt frem til begyndelsen af 1900-tallet. På et fotografi, taget af Hugo Matthiessen i 1915, ses pakhuset endnu med lemme for åbningerne i begge etager. Et lidt senere fotografi afslører imidlertid, at der i underetagen var indrettet en nymodens Auto, Motor og Cykelforretning med store udstillingsvinduer og en port. ''Familiens Engelbredts systue'' Siden 1918 har familien Engelbredt ejet bygningen, sammen med de omkringliggende bygninger, og her haft en mindre produktionsvirksomhed med fremstilling af arbejdstøj. Pakhuset har blandt andet været anvendt til klædelager, og den nuværende fremtræden med torammede vinduer i begge etager, placeret i samme takt, stammer fra en ombygning i 1928. At det gamle pakhus i 1900-tallet kom til at rumme først automobilforretning og siden blev en del af en lille lokal industrivirksomhed er et godt eksempel på, at mange bygninger kan benyttes til ændrede funktioner, når forholdene kræver det.

Brdr. Engelbredts systue i Nysted
Adelgade 40
4880 Nysted

Pakhuset (mellem 1781 og 1791, ombygget 1928)

Fredet i 1984

BBR-nummer: 376-9682-1

De bærende fredningsværdier knytter sig især til facadens udtryk og bindingsværket opbygning samt til de originale åbninger og takten mod gården, og den generelle originale materialeholdning. Endvidere til de indvendige åbne planer og de synlige konstruktioner.


''Publiceret''