Brattingsborg


Med sit ottekantede tårn og dertilhørende spidse tag er den historicistiske stil på Brattingsborg ganske tydelig. Bygningen er opført i 1870-1871.

Intro

På den sydlige del af Samsø ligger herregården Brattingsborg, som fra 1677 til 1921 var hovedsæde for grevskabet Samsøe. Den dag i dag er det fortsat efterkommere af slægten Danneskiold-Samsøe, som ejer Brattingsborg og en væsentlig del af jorden på Samsø.

''Historien om Brattingsborg'' Samsø har lige siden jernalderen haft en strategisk vigtig placering i de indre danske farvande. Derfor blev der i middelalderen opført adskillige borganlæg på øen herunder Blafferholm, som lå få hundrede meter sydøst for Brattingborgs nuværende hovedbygning. Brattingsborg var længe i kronens eje og hed da Søllemarksgaard. I 1661 blev Samsø og dermed også Søllemarksgaard givet til rigshofmester Joachim Gersdorff, som kompensation for hans tab af gods i Skåne i forbindelse med fredsaftalen 1660. Brattingsborg fik først sit nuværende navn, da rigskansler Peder Griffenfeld i 1674 erhvervede Samsø og opkaldte Søllemarksgaard efter et middelalderligt borganlæg på øen. Allerede i 1676 blev al Griffenfelds gods imidlertid inddraget af kronen, da han blev sat i livsvarigt fængsel grundet en lang række anklager. Samme år som godset var blevet inddraget valgte Christian 5. (1670-1699) at skænke det til sin elskerinde, Sophie Amalie Moth, og året efter lod han hele øen oprette som grevskabet Samsøe, med hovedsæde på Brattingsborg. Grevskabet gik videre til Sophie Amalies søn og sønnesøn og slægten Danneskiold-Samsøe sad på grevskabet frem til 1921. Slægtens gerninger og historie er så omfattende, at der her blot må lyde en opfordring om videre læsning. I dag er Brattingsborg fortsat i slægten Danneskiolds eje. ''Markante ejere'' -1660: Kronen 1674-1676: Peder Griffenfeld 1676-1719: Sophie Amalie Moth 1869-1886: Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe Læs mere om Brattingsborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/brattingsborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Brattingborgs hovedbygning blev opført i 1870-1871 af Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe ved arkitekt Martin Borch. Hovedbygningen, som er opført i to etager over høje kældre, består af to fløje, som tilsammen danner et stort T. Langs fløjene er der flere gavlkviste og taget er ligeledes udstyret med adskillige, mindre tagkviste. Rent arkitektonisk er bygningen historicistisk og opført med inspiration fra England i en udpræget nyrenæssancestil, som blandt andet kommer til udtryk i det ottekantede tårn og de buede gesimsbånd. ''Omgivelser'' Brattingsborg er omgivet af en omfattende park i engelsk stil, som blev anlagt af Christian Frederik Danneskiold-Samsøe i sidste del af 1800-tallet. Den engelske inspiration, som går igen i Brattingborgs hovedbygning skyldes dels at Christian Frederiks moder var engelsk og at hans hustru, Henriette Krag-Juel-Vind-Friis, var opvokset på Frijsenborg, som netop var blevet ombygget i den moderne engelske stil. I den sydlige del af haven findes der fortsat rester af voldstedet Blaffersholm. ''Bygninger og gods'' 1677: Grevskabet Samsøe oprettes 1870-1871: Den nuværende hovedbygning opføres 1921: Grevskabet Samsøe opløst

''Fakta'' Adresse: Brattingsborg 1B, 8305 Samsø Kommune: Samsø Tidligere: Holbæk Amt, Samsø Herred, Tranebjerg Sogn Ejer: Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion, skovdrift, jagtudlejning og boligudlejning (2017) Størrelse: Samlet godsareal 2376 ha (Hovedgården 731 ha ager) (2017) Offentlig adgang: Adgang til parken og legetøjsmuseet fra juni til august Fredning: Hovedbygning er udpeget til at have høj bevaringsværdi (2017) Besøg [http://www.brattingsborg.dk/ brattingsborg.dk]

''English'' On the southern part of the island Samsø, we find the the manor Brattingsborg which was the seat of the county Samsøe from 1677 to 1921. To this day it is still descendants of the noble family Danneskiold-Samsøe who own Brattingsborg and a significant part of the island. The main building was erected by Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe in 1870-1871.

''Publiceret''