Braskensgade / Braskensgyde


Hjørnet af Nytorv og Braskensgade, Aalborg Andelssvineslagteri udsalg


Braskensgade, t.v. Nytorv 18, nu Svalegården i Hasseris. Braskensgade, nu opkørsel til Sallings parkeringsplads.

Intro

Hed tidligere Braskensgyde, navngivet efter Niels Brask, der formentlig boede i en stor gård, der lå på hjørnet af Nytorv og Braskensgade.

''Niels Brask'' Niels Brask var omkring 1550 bogmester, dvs, kæmner eller skatteopkræver i Frue Sogn. Som regel havde byen to bogmestre - én i hvert sogn. Dette hverv var ikke særligt eftertragtet, da det var ulønnet borgerligt ombud, og bogmesteren skulle stå inde for skatterestancerne i sit distrikt, derfor skulle han være en meget velhavende mand. Det var almindeligt, at byens borgere købte sig fri af dette ubehagelige hverv.