Brarup Kirke


Brarup Kirke

Intro

Kirken er en hvidkalket munkestensbygning med senromansk skib, kor og apsis, udbygget med gotisk tårn og våbenhus med kamtakkede gavle. Kirken har mange fine kalkmalerier. De yngste er lavet af den såkaldte Brarupmester i slutningen af 1400-tallet. Kilder: Danmarks Kirker, Maribo amt, Gad 1951

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Brarup%20(0819) Registrerede gravminder på Brarup Kirkegård]