Brandts Kaserne


Dragon til hest foran porten til Brandts Kaserne.


Postkort der viser Brandts Kaserne på Indre Vordingborgvej.


Porten foran Brandts Kaserne.

Intro

I 1887 byggede købmand Brandt en kaserne på hjørnet af Indre Vordingborgvej og Ostenfeldsvej. Kasernen lukkede i 1923, da 4. Dragonregiment forlod Næstved. I dag er der privat beboelse i den tidligere kaserne.

Brandts Kaserne var sammen med Sorterups Kaserne i Grønnegade og Sanders Kaserne i Ringstedgade byens tre største private kaserner fra midten af 1800-tallet og frem til 1923.

På Brandts Kaserne var der plads til 60 soldater i hovedbygning, der ligger ud til Indre Vordingborgvej. I staldbygningen var der plads til 70 heste.


I 1923 red 4. Dragonregiment for sidste gang rundt i Næstved. Det blev et sørgeligt farvel, for folk i Næstved havde vænnet sig til, at dragonerne var en stor del af byens liv - ikke mindst kærlighedsliv og handelsliv. Flere af soldaterne havde stiftet familie i byen, og dragonernes mangeårige tilstedeværelse i bybilledet gav indtrykket af, at dragonerne var en del af Næstved, som ikke kunne undværes.Dragon Anders Andersen satte ord på dragonernes farvel til Næstved sådan her:Den høje Ridebane med de lyse Minder gemt
Byen har nu dine Sider klemt.
De lyseblaa Dragoner kun i Drømme rider der,
Og Byens Øjne ser dem aldrig mer.Brandts Kaserne var en rytterkaserne ligesom Sanders Kaserne og statskasernen Grønnegade Kaserne.
Fælles for rytterkasernerne var, at der både skulle være plads til soldaterne og deres heste. Der skulle også være plads til militære øvelser, og de foregik blandt andet på kasernens gårdsplads.