Brandstrup Mølle, Brandstrupvej 93


Brandstrup Mølle, Brandstrupvej 93

Intro

Brandstrup mølle var en hollandsk mølle, men der var intet portrum, kun en dør der førte ind til møllerummet. Som den sidste mølle her på egnen, og sikkert en af de sidste, om ikke den sidste her på Lolland, benyttede den vindkraft lige indtil 1931.

Brandstrup mølles historie.
Brandstrup Mølle blev ikke som de fleste møller drevet sammen med et bageri, men sammen med en købmandshandel, med både kolonial og handel med grovvarer, foderblandinger, brændsel m.m.

Det var en hollandsk mølle, men der var intet portrum, kun en dør der førte ind til møllerummet. Men fra det nederste loft var der en sliske, som kunderne kørte hen under med deres vogne. Her blev rebet med løkken så hejset ned, og sækkene gled så op ad slisken op på loftet. Når de skulle udleveres, blev de bare smidt ned ad slisken.

Som den sidste mølle her på egnen, og sikkert en af de sidste, om ikke den sidste her på Lolland, benyttede den vindkraft lige indtil 1931, selvom der var installeret en af de dengang så kendte Holeby petroleumsmotorer.

Det var en dramatisk afslutning. En dag møllen var i gang, lagde møllersvenden mærke til, at vingerne gik så tæt på møllen. Han gik derfor ud på gangbroen for at se, hvad grunden kunne være. Pludselig faldt vingerne ned og rev et stykke af gangbroen med ned, så møllersvenden faldt ned i møllerens kartoffelrækker. Derfor slap han uden mén fra uheldet. Der er nu intet tilbage af denne store mølle. Hvornår dette skete er vi ikke bekendt med.

Brandstrup Mølle har ikke længere luft under og sus i vingerne, og landkøbmands-forretningen på stedet eksisterer heller ikke længere, men Brandstrup Mølle malede egentlig ganske godt takket være Vagn Jørgensen, som overtog Brandstrup Mølle i 1944 og kunne fejre 40 års jubilæum i 1984.
Hvornår købmandsforretningen lukkede, vides ikke med sikkehed.