BrandgravIntro

Den rundkørsel, du står ved, blev anlagt i 1998, og i den forbindelse fandt Skanderborg Museum en velbevaret urne fra yngre bronzealder med brændte knogler. Det kaldes en brandgrav, og den her er cirka 3000 år gammel.

I 2010 gravede museet videre i området og flere interessante fund dukkede op, blandt andet to grave, fire gruber og et stolpehul. En af gravene dateres til stenalderens enkeltgravskultur omkring år 2500 før Kristi fødsel. Dengang lagde man den døde i en let nedgravning i undergrunden og lavede så en mindre høj ovenpå. Når endnu en person skulle gravlægges, brugte man ofte den samme høj til en ny nedgravning. På den måde kan enkeltgravskulturens høje rumme flere begravelser. Man taler om undergrav, bundgrav og overgrav. De øverste grave har naturligvis ofte taget mest skade, når landmænd pløjede hen over dem. Det er sandsynligvis en undergrav, museet fandt, og sandsynligvis en kvindegrav. Kvinder blev i enkeltgravskulturen begravet med hovedet mod øst, i den østlige ende fandt museet nogle ravperler. Men der var ingen rester af den døde. Den anden grav fandt man cirka 14 meter fra den første, og det er en helt anden type. Den stammer fra jernalderen omkring år nul plus minus 4-500 år. Graven var ganske lille, så det har nok været en barnegrav, men uden rester af den døde. Med i graven havde barnet fået 2 lerkar, som er med til at fastlægge dateringen. Det var et drikkebæger og en skål - måske til fast føde på rejsen.